Vyhlášky a nařízení

2021

Pravidla pro stanovení ceny pozemků, prodávaných městem Vejprty

2/2020

Vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu

1/2020

Vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

6/2019 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5/2019 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4/2019 OZV o místním poplatku ze vstupného
3/2019 OZV o místním poplatku z pobytu
2/2019 OZV o místním poplatku ze psů
1/2019 OZV o omezení hlučných činností
1/2016 OZV o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnickýchefektů způsobujících hluk a o zkrácení doby nočního klidu ve vyjímečných případech
4/2014 Požární řád
3/2014 OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranství
2/2014 OZV o stanovení koeficientů pro výočet daně z nemovitých věcí
1/2014 OZV, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4/2013 OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
4/2012 OZV o zákazu rozdělávání a udržování otevřených ohňů
3/2012 OZV o zákazu nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb
1/2012 OZV, kterou se zrušuje obecně závazní vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a hrací místo lokálního herního systému
3/2010 OZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
2/2010 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se zřizuje městská policie ve Vejprtech
3/2009 NM kterým se vymezuií se úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezaijšťuje sjízdnost a schůdnost a kterým se upravuje rozsah, způsob a lhůty odstraňovánízávad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic
2/2009 OZV o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje města Vejprty"
8/2008 OZV, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území Města Vejprty
1/2008 OZV, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol
4/2007 OZV, kterou se zřizuje městská policie ve Vejprtech