Sociální bydlení města Vejprty

Reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009566

Název projektu: Sociální bydlení města Vejprty

 

Popis projektu:

Pro dosažení cílů projektu budou provedeny následující aktivity:

 • realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
 • realizace výběrového řízení na koordinátora BOZP a TDI
 • realizace stavebních prací (rekonstrukce bytových jednotek)
 • zajištění kolaudačního souhlasu
 • zahájení obsazování bytů cílovou skupinou
 • zajištění povinné publicity projektu
 • zahájení poskytování sociálních práce pro cílovou skupinu
 • ukončení realizace projektu a zahájení fáze udržitelnosti projektu  

Cíl projektu:

Cílem realizace projektu je vybudování 10 nových bytových jednotek, ve městě Vejprty. Město tyto byty bude ve svém bytovém fondu vést jako sociální byty a budou pronajímány výhradně osobám, které se nacházejí v bytové nouzi či jsou ohrožené sociálním vyloučením.

Plánované výsledky projektu:

 • Město Vejprty bude mít k dispozici 10 bytových jednotek, které bude poskytovat osobám ohroženým sociálním vyloučením.
 • Město bude moci uspokojit vysokou poptávku a potřebu sociálního bydlení na svém území.
 • Zlepší se poskytování následných sociálních služeb pro osoby z cílové skupiny.
 • Sníží se poptávka po stávajících soukromých ubytovnách, v nichž jsou často nevyhovující podmínky, a existuje zde řada překážek pro práci s cílovou skupinou.
 • Dojde k naplňování strategického plánu sociálního začleňování města Vejprty a naplňování koncepce sociálního bydlení České republiky.
 • Sníží se počet bezdomovců na území města Vejprty a zvýší se prevence kriminality v lokalitě.

 

Projekt je financován z prostředků EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, z prostředků Státního rozpočtu ČR a prostředků Města Vejprty.

Kam dál?

PROJEKTY