CZECH POINT

Kontaktní místo Czech POINT poskytuje tyto služby:

Zprostředkování kontaktu

Od 1. července 2010 bude ministerstvo vnitra na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zprostředkovávat kontakt s hledanou osobou. Žádost o zprostředkování kontaktu může podat občan starší 15 let prostřednictvím matričního úřadu, úřadu obce s rozšířenou působností anebo krajského úřadu. Kontakt bude spočívat v písemném oslovení hledané osoby po její jednoznačné identifikaci v informačním systému evidence obyvatel. Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá. Za žádost o zprostředkování kontaktu bude muset žadatel uhradit poplatek ve výši 500 Kč. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík 
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí 

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů 

a to v pracovní dny takto:

PO 7:00 - 11:30   12:00 - 17:00
ÚT 7:00 - 11:30   12:00 - 15:00
ST 7:00 - 11:30   12:00 - 17:00
ČT 7:00 - 11:30   12:00 - 15:00
7:00 - 11:30   12:00 - 13:30


Ceník:

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis.

Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

Evidence Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík 100,- 50,-
Živnostenský rejstřík 100,- 50,-
Katastr nemovitostí 100,- 50,-
Rejstřík trestů 100,- 50,-

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

[CzechPoint]