Seznam projektů do roku 2020

Udržitelná města a obce pro rozvoj II

 

V rámci dotačního titulu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti se v letošním roce uskutečnila další část projektu, jehož cílem je připravenost místních samospráv realizovat globálně odpovědné aktivy ve spolupráci s místními spolky a obyvateli. Do projektu realizovaného Charitou ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR bylo zapojeno již deset obcí a měst napříč Českou republikou.
V letošním roce se projekt zaměřil na hlubší podporu odborných znalostí i praktických dovedností především nevolených zástupců místních samospráv. A to formou specifických seminářů, podporou při realizaci vlastní osvětové akce, přípravou interaktivní vzdělávací publikace a závěrečnou konferencí pro sdílení dobré praxe. První cílovou skupinou projektu bylo deset zástupců místních samospráv zabývajících se tématem globální odpovědnosti. Zpravidla se jednalo o nevolené úředníky, koordinátory či referenty, kteří působí v rámci úřadu na odborech vztahu s veřejností, kultury, životního prostředí, územního plánování či přímo v sekretariátu starosty. Každý zástupce reprezentoval jednu municipalitu napříč celou republikou.

Druhá část seminářů se pak věnovala rozvoji kapacit zástupců místních samospráv v oblasti projektového managementu a grantového fundraisingu. V rámci seminářů byly představeny možnosti financování globálně odpovědných aktivit měst a obcí jak ze strany národních, tak i mezinárodních donorů. Průřezovou aktivitou, která probíhala v průběhu celého projektu, byla tvorba interaktivní vzdělávací publikace.

V rámci závěrečné konference konající se v prostorách pražské galerie SmetanaQ vystoupili v dopoledním bloku zástupci neziskových organizací Arnika a Automat a svou prezentací přispěl následně i vedoucí oddělení udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí Jan Mareš, který shrnul nejdůležitější body Místní Agendy 21 a zdůraznil tak možné propojení udržitelného rozvoje na lokální a globální úrovni.

Odpolední blok byl věnován jednotlivým zástupcům místních samospráv, kteří ve svých souhrnných prezentacích zhodnotili průběh celého projektu, stručně charakterizovali své město, cíle a očekávání.
Město Vejprty se do projektu zapojilo s tématem udržitelné módy.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

PROJEKTY