Seznam projektů do roku 2020

„Společně v cestovních ruchu“ 

.

Společně v cestovním ruchu

Tento projekt podpořil turistický ruch v příhraniční oblasti, který je pro dané území velmi perspektivní z socioekonomického hlediska. Veškeré materiály, které v rámci projektu vznikly poukazují na spolufinancování EU a tím podporují evropskou myšlenku. Projekt umožňuje občanům i návštěvníkům oblasti lépe poznat historii a kulturu obou partnerů.

Projekt Společně v cestovním ruchu je zaměřen na představení turistických možností regionu Vejprtska s přesahem do sousedního Německa. Stěžejním výsledkem je vznik a distribuce několika propagačních materiálů, které mají za cíl podpořit turistický ruch v příhraniční oblasti a umožní občanům a návštěvníkům lépe poznat historii a kulturu v dané oblasti. Vznikla dvojjazyčná stránková brožura města Vejprty/Bärenstein formátu A5, dále společný třílomový leták obou měst formátu A4 a velký, 36 stránkový katalog volnočasových aktivit společného území. Součástí projektu byl také workshop spojený s tiskovou konferencí a výroba stále prezentace roll up. Záměrem je aby na projekt navazovaly další obdobné záměry podporující propagaci území a rozvoj turistického ruchu.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

PROJEKTY