Seznam projektů do roku 2020

Sociálně odpovědné municipality (2020)

Město Vejprty je zapojeno do projektu Sociálně odpovědné municipality (2020), který vychází z potřeby českých měst řešit vysokou nezaměstnanost na svém území a zejména v sociálně vyloučených lokalitách a její dopady. Do projektu je zapojeno dalších 9 měst z Ústeckého, Středočeského a Moravskoslezského kraje.
Jedním z možných řešení vysoké nezaměstnanosti jsou sociální podniky, které představují přechod mezi přímo dotovanými pracovními místy a volným trhem práce a jsou účinným a v zahraničí ověřeným nástrojem v boji proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení.


Projekt má čtyři hlavní záměry:
•    Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech.
•    Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska, kde již popsané nástroje fungují.
•    Proškolit zástupce měst v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
•    Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

PROJEKTY