Seznam projektů do roku 2020

Program prevence kriminality ve městě Vejprty

.

Program prevence kriminality ve městě Vejprty

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003753

Ukončení projektu 31. 12. 2019 

 

1. ledna 2017 byla zahájena realizace projektu Program prevence kriminality ve Vejprtech.  Jeho cílem je zvýšit pocit bezpečí občanů města, snížit počty přestupků a především přestupkům účinně preventivně předcházet.
Asistenti prevence kriminality působí v rizikových místech města, sledují a kontrolují opuštěné objekty. Jejich úkolem je i dohled na bezpečnost dětí před školou a v jejím okolí. Pomáhají a radí obyvatelům v problémových životních situacích – zadlužení, domácí násilí. Spolupracují s terénním sociálním pracovníkem. 
Program prevence kriminality ve Vejprtech je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci operačního programu Zaměstnanost. 

Program prevence kriminality vstoupil již do druhého roku realizace. Zajímalo nás, jak je efektivní a jak Asistentky prevence kriminality vnímá veřejnost ve Vejprtech.  V této souvislosti jsme provedli malé dotazníkové šetření a na jeho výsledky se můžete podívat v příloze pod textem.

Na projekt "Program prevence kriminality ve městě Vejprty" navázal projekt "Program prevence kriminality II", který byl zahájen 1.1.2020.

Dokumenty

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

PROJEKTY