Seznam projektů do roku 2020

Program na podporu JSDH a ostatních složek IZS pro rok 2020

Program na podporu JSDH a ostatních složek IZS pro rok 2020

www.kr-ustecky.cz

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením ze dne 22. června 2020 rozhodlo v rámci „Programu 2020 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., v rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic“ a v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“, o poskytnutí investiční dotace ve výši 500.000 Kč na projekt – Město Vejprty – Rekonstrukce požární zbrojnice.   V rámci tohoto projektu byla částečně zrekonstruována stávající garáž, která se nachází v prostoru HZS v ulici Moskevská, a jež byla využívána jako garážové stání pro jedno vozidlo HZS.

V rámci rekonstrukce stávající garáže došlo k prodloužení přístavby pro doplnění parkingu druhého vozidla HZS, stávající střecha objektu byla stržena a nahrazena novou a došlo i k zateplení obvodového pláště objektu. Rekonstrukcí garáže budou vytvořeny lepší podmínky pro ochranu vozidel HZS před nepříznivými vlivy počasí a prodlouží se tak životnost vozidel HZS.   Projekt finančně podpořil Ústecký kraj a Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

PROJEKTY