Seznam projektů do roku 2020

Prezentace projektů HSRCH

Fond podpory projektů Hospodářské a sociální rady Chomutovska na projektovou přípravu pro Rozvoj obcí a měst do 10 000 obyvatel, svazků měst a obcí a neziskových organizací pro rok 2009 - 2010

Projekt rekonstrukce komunikace Nerudova ve Vejprtech - I.etapa

Cílem projektové dokumentace je zrekontruovat první etapu asfaltového povrchu komunikace Nerudova ve Vejprtech v úseku od křižovatky s ulicí Husova až po horizont nad ústavem sociální péče Krakonoš č.p. 609 v délce cca 200m.
Celkové náklady: 90 440,- včetně DPH
Dotace HSRCH: 63 000,-Kč
Vlastní podíl: 27 440,-Kč

 


Fond podpory projektů Hospodářské a sociální rady Chomutovska na projektovou přípravu pro Rozvoj obcí a měst do 10 000 obyvatel, svazků měst a obcí a neziskových organizací pro rok 2010

Rekonstrukce sociálního zařízení v MěKaSS - PD

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci sociálního zařízení ve stávajícím objektu (MěKaSS) Městského kulturního a společenského střediska ve Vejprtech, který byl vybudován v osmdesátých letech minulého století a je pro kulturní a sportovní účely nepřetržitě užíván bez zásadních oprav a rekonstrukcí.
Celkové náklady: 72 000,-Kč včetně DPH
Dotace HSRCH: 50 400,-Kč
Vlastní podíl: 21 600,-Kč

 


Fond podpory projektů Hospodářské a sociální rady Chomutovska k předkládání návrhů na rozvojové projekty z vnitřních i vnějších zdrojů Rozvoj obcí a měst do 10 000 obyvatel, svazků měst a obcí a neziskových organizací pro rok 2011

ZS Vejprty, rekonstrukce části objektu  č.p. 981 - PD

Projekt řeší rekonstrukci vnitřních prostor objektu č.p. 981 a to v úrovni celého 2. np a poloviny 3. np. Do vnějšího vzhledu stavby se nezasahuje. Stávající dispoziční řešení dělí jednotlivá podlaží na dvě části, každou přístupnou samostatným vchodem a samostaným schodištěm. V 2. np se rekonstrukcí obě části propojí a celé podlaží bude sloužit jako zdravotnické zařízení. V 3. np se rekonstrukce na zdravotnické zařízení bude týkat pouze jedné části (nevyužívané bytové jednotky), v druhé části budou zachované stávající bytové jednotky. V 2. np se navrhuje pracoviště gynekologa, chirurgie a orthopedie, rentgen, rehabilitace. V 3. np se navrhuje pracoviště dětského lékaře a laboratoř.
Celkové náklady: 188 000,-Kč včetně DPH
Dotace HSRCH: 100 000,-Kč
Vlastní podíl: 88 000,-Kč

 


Fond podpory projektů Hospodářské a sociální rady Chomutovska k předkládání návrhů na rozvojové projekty z vnitřních i vnějších zdrojů Rozvoj obcí a měst do 10 000 obyvatel, svazků měst a obcí a neziskových organizací pro rok 2012

Bezbariérové úpravy budovy MěÚ Vejprty - PD

 


Fond podpory projektů Hospodářské a sociální rady Chomutovska k předkládání návrhů na rozvojové projekty z vnitřních i vnějších zdrojů Rozvoj obcí a měst do 10 000 obyvatel, svazků měst a obcí a neziskových organizací pro rok 2013

Studie proveditelnosti vejprtských cyklotras a cyklostezek

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

PROJEKTY