Seznam projektů do roku 2020

Revolution Train -Protidrogový vlak

.

http://www.sn-cz2020.eu

PROJEKT PODPOŘEN V RÁMCI SPOLEČNÉHO FONDU MALÝCH PROJEKTŮ SN-CZ 2014 - 2020

Problémy s drogou Pervitin (Metamfetamin) v německo-českém příhraničí stále ještě způsobují závažné důsledky na města a jejich obyvatele, proto tato situace vyžaduje přeshraniční spolupráci. Zařízení „Revolution Train" je svou koncepcí jedinečný projekt v oblasti české protidrogové prevence. Sází na zážitek všemi smysly a na interakci. Jádro projektu tvoří protidrogový vlak – jedná se o multimediání mobilní vlak, jehož interaktivní uspořádání ztvárňuje zcela nové pojetí v oblasti primání prevence, určné především pro děi a mládež ve věku 10-17 let, ale je vhodný také pro poučení a vzdělávání dospělých. Cílem je oslovit všechny lidské smysly, aby působení na osobnost nášvěvníků vlaku bylo velmi efektivní a ovlivnilo jejich pohled na legální a ilegální návykové látky a zvýšit jejich odolnost vůči drogám. 
Protidrogový vlak se sestává z celkem šesti vagónů. Návštěvníci doslova projdou reálným příběhem drogové závislosti, který sledují v několika kinosálech v jednotlivých vagonech protidrogového vlaku. Po filmové pasáži následuje realisticky ztvárněná a přímo s drogami související scéna. V těchto prostorách se pak uskutečňuje interakce mezi moderátorem a návštěvníky. Díky kombinaci informací, smyslového vnímání a diskusi s moderátorem se návštěvník dokáže velmi dobře vžít do situací, které s sebou zneužívání drog nese. Návštěvníci vlaku na několika místech „příběhu ve vlaku" také současně zapisují do dotazníků, jak by se v dané situaci zachovali oni sami.

Protidrogový vlak měl zastávku na obou stranách státní hranice - v Annabergu-Buchholz a ve Vejprtech. Žáci tří škol tento program absolvovali především dopoledne, v odpoledních hodinách měla možnost účastnit se také veřejnost. Ve Vejprtech probíhal projekt v pátek 4. listopadu 2016 a zúčastnily se ho žáci ze škol ze širokého okolí (viz fotogalerie) a široká veřejnost.

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

PROJEKTY