Seznam projektů do roku 2020

Evropa pro občany

 

,

Evropa pro občany Projekt „We met and go together ahead“  financovala Evropská unie v rámci programu „Evropa pro občany“

Platí pro Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst

Účast: Projekt umožnil setkání 467 občanů, z nichž 38 pochází z města Planegg (Spolková republika Německo), 158 z města Bärenstein (Spolková republika Německo), 271 z města Vejprty (Česká republika)

Místo/data: Setkání se uskutečnilo v(e) Vejprtech, ve dnech 02/09/2017 do 03/09/2017.

Stručný popis:

Den 02/09/2017 byl věnován vernisáži výstavy Pod jednou střechou a moderované diskusi na téma historie vzájemných vztahů Čechů a Němců na hranici a vzájemné smíření. Večer byl věnován slavnostnímu kulturnímu večeru ve Vejprtech s diskusí občanů o současné Evropě, o jejím dalším směřování a o vzájemném partnerství měst Bärenstein, Planegg a Vejprty a o politice soudržnosti v EU.

Den 03/09/2017 byl věnován výtvarné dílně na téma Land Art ve Vejprtech. V rámci výtvarné dílny tvořili společně čeští a němečtí účastníci malá výtvarná díla z přírodních materiálů.

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

PROJEKTY