Památky

Památky ve Vejprtech

Nejstarší vejprtskou památkou je hřbitovní kostel svatého Martina, stojící na stráni nad městem. Byl postaven v gotickém slohu v polovině 16. století. Další významnou památkou je farní kostel Všech svatých. Byl postaven na místě staršího hrázděného kostela s dřevěnou věží uprostřed střechy. Původně pozdně barokní stavba, je jednolodní, obdélníkový, s trojboce uzavřeným presbytářem a přestavěnou hranolovou věží. Interiér je převážně rokokový z konce 18. století. V Novém Zvolání stojí od roku 1899 kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Kostel je postaven v neogotickém slohu, je jednolodní s věží v ose kostela. Před kostelem Všech svatých, po jeho východní straně, stojí původní vejprtská barokní plastika z roku 1717 - kamenný oltář Svatého kříže. Před východní stranu děkanského kostela, poblíž Kalvárie, byla roku 1972 umístěna další plastika, přenesená sem ze zrušené obce Přísečnice - Nejsvětější Trojice z roku 1714. Na jižní stranu kostela byla roku 1971 přenesena také z Přísečnice barokní plastika sv. Floriána z roku 1723. Dvoustranné sousoší sv. Rodiny - sv. Anny a Josefa s dítětem z roku 1771, které stávalo v Přísečnické ulici na Kadaňské ulici, bylo přeneseno do středu vejprtského lesního hřbitova. K vejprtským památkám patří také kutý ornamentální kříž z roku 1776, stojící nedaleko mostu přes železnici. Dalším křížem je tzv. lesní kříž poblíž bývalé hájovny. Byl postaven roku 1935 na památku usmrcení 23 letého mladíka, kterého zasáhla větrem zlomená špička stromu. Nejstarším vejprtským objektem nesakrálního charakteru je barokní dům čp.309 z roku 1787. K zajímavostem Vejprt patří bezesporu i lesní hřbitov, který byl otevřen 1. října 1908. Areál hřbitova tvoří dokonalý soulad hřbitovní architektury.

(Čerpáno z knihy: Historie Vejprt - Zdena Binterová)