Důležitá telefonní čísla

 

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky...), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

150 - Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla

155 - Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

158 - Policie ČR
156 - Městská policie

Jednotlivé evropské číslo tísňového volání

112 - je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

  • Co se stalo.
  • Kde se to stalo.
  • Své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.