Bezpečnost

Policie ČR - Obvodní oddělení Vejprty

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

http://www.policie.cz/

Adresa: Boženy Němcové 1204/22, 431 91  Vejprty
Telefon: +420 974 433 740
Fax: +420 474 386 382
E-mail: cvoopve@mvcr.cz 

 

 

Městská policie

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Ondřej Béreš - strážník
Klára Bartlová - asistent prevence kriminality
Michala Vodochodská - asistent prevence kriminality

Adresa: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
Mobil strážník: +420 739 454 742
Mobil asistenti: +420 734 574 836, +420 734 574 835
Telefon: +420 474 614 967
E-mail: mpvejprty@vejprty.cz

 

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vejprtech

Veřejná protipožární ochrana a záchranné práce.

http://www.hasicivejprty.ic.cz

Adresa: Moskevská 848/10, 431 91  Vejprty
Telefon: +420 474 386 188
Mobil: +420 731 449 163
E-mail: hasicivejprty@seznam.cz