Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. Vyhláška č. 2/2021 o systému odpadového hospodářství
  Vyvěšeno od 16.12.2021 do 1.1.2050
 2. Vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  Vyvěšeno od 16.12.2021 do 1.1.2050
 3. Vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu
  Vyvěšeno od 17.12.2020 do 2.1.2050
 4. Vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného
  Vyvěšeno od 13.12.2019 do 27.1.2050
 5. Vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
  Vyvěšeno od 13.12.2019 do 27.1.2050
 6. Vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  Vyvěšeno od 13.12.2019 do 27.1.2050
 7. Vyhláška č. 1/2019, o omezení hlučných činností
  Vyvěšeno od 27.6.2019 do 27.1.2050
 8. Vyhláška č. 1/2016, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o zkrácení doby nočního klidu ve výjimečných případech
  Vyvěšeno od 23.9.2016 do 27.1.2050
 9. Vyhláška č. 4/2014, Požární řád
  Vyvěšeno od 26.9.2014 do 27.1.2050
 10. Vyhláška č. 3/2014, O zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
  Vyvěšeno od 27.6.2014 do 27.1.2050
 11. Vyhláška č. 2/2014, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
  Vyvěšeno od 27.6.2014 do 27.1.2050
 12. Vyhláška č. 4/2012, o zákazu rozdělávání a udržování otevřených ohňů
  Vyvěšeno od 1.11.2012 do 27.1.2050
 13. Vyhláška č. 3/2012 o zákazu nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb
  Vyvěšeno od 1.11.2012 do 27.1.2050
 14. Vyhláška č. 3/2010 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
  Vyvěšeno od 31.5.2010 do 27.1.2050
 15. Vyhláška č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se zřizuje městská policie ve Vejprtech
  Vyvěšeno od 1.4.2010 do 27.1.2050
 16. Nařízení města č. 3/2009 kterým se vymezují se úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajiš­ťuje sjízdnost a schůdnost a kterým se upravuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních
  Vyvěšeno od 3.11.2009 do 28.1.2050
 17. Vyhláška č.1/2008, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol
  Vyvěšeno od 5.2.2008 do 27.1.2050
 18. Vyhláška č. 4/2007, kterou se zřizuje městská policie ve Vejprtech
  Vyvěšeno od 25.10.2007 do 27.1.2050Zpět

Kam dál?

ÚVODNÍ STRÁNKA