Aktuality

Zveřejněno 3. 8. 2020

Nové pohotovostní telefonní číslo OSBF

Na pohotovostní číslo  +420 737 867 977  volejte pouze v případě havárie

Havárií rozumíme opravy, které se musí řešit okamžitě a bez ohledu na momentální otázky financování, kdy hrozí velké škody na objektu nebo životech. Proto je třeba v těchto případech neodkladně informovat správce bytů, tj. pracovníky správy bytového fondu.

Za havárie se považují vždy:

  • poruchy na plynových zařízeních, kde hrozí, resp. již dochází k úniku plynu nebo náznaku úniku  plynu, tzn. průtokové ohřívače vody /karmy/, kotle, plyn. sporáky, ostatní plynové vařiče;
  • poruchy na elektrických zařízeních, kde hrozí poranění proudem / elektrická akumulační kamna;
  • odkryté rozvody, viditelně porušené rozvody a rozvodné a pojistkové skříně/ apod., - úniky vody, kde hrozí k poškození zařízení bytu (domu) – prasklé rozvody vody a kanalizační odtoky, značné úniky vody u sanitární techniky, kde hrozí průsaky do části domu a ostatních bytů, popř.  elektro-rozvodů apod., poruchy kanalizací, tzn. ucpané hlavní a ostatní odtoky;
  • úniky spalin kotlů etážového topení a úniky z ostatních kouřovodů;
  • poruchy topení /úniky páry a vody z radiátorů a čerpadel/, nefungující topení;
  • v zimním období neodvratně poškozena okna, vstupy /poškozená kování bránící pevnému uzavření oken a dveří/, rozbité výplně dveří, kde hrozí poranění osob apod.;
  • opravy, kde dochází k viditelným poruchám statiky, popř. stavebních konstrukci bytu /viditelné opadávání omítky a části např. balkónů, uvolněné zárubně dveří, uvolněná zábradlí na balkonech a lodžiích, uvolněné části atiky a střešních krytin;
  • vyprošťování uvízlých osob ve výtahu;
  • poškození střechy, kdy hrozí zatékáni do jednotlivých bytů, popř. uvolnění části střešních konstrukcí, oplechování, uvolněné krytiny, uvolněné části atiky apod.;

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

MĚSTO