Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 6.12.2023
Zveřejnit do: 13.12.2023
Oblast: Ostatní
Původce: Město Vejprty

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 1.12.2023
Zveřejnit do: 17.12.2023
Oblast: Stavební úřad, životní prostředí
Původce: Město Vejprty

Oznámení - zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.11.2023
Zveřejnit do: 15.12.2023
Oblast: Odbor správy majetku města
Původce: Město Vejprty

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 196/1

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.11.2023
Zveřejnit do: 15.12.2023
Oblast: Odbor správy majetku města
Původce: Město Vejprty

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 1790

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 27.11.2023
Zveřejnit do: 7.2.2024
Oblast: Ostatní
Původce: Město Vejprty

Dražební vyhláška 120 EX 6029/14-229

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.11.2023
Zveřejnit do: 11.12.2023
Oblast: Ostatní
Původce: Ústecký kraj

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.11.2023
Zveřejnit do: 22.12.2023
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

Návrh střednědobého výhledu SOV na období 2024-2028

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.11.2023
Zveřejnit do: 22.12.2023
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtu SOV na rok 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.10.2023
Zveřejnit do: 15.11.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví zákaz žebrání na vybraných veřejných prostranstvích

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 12.10.2023
Zveřejnit do: 31.12.2023
Oblast: Ostatní
Původce: Město Vejprty

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 6.9.2023
Zveřejnit do: 6.9.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 5/2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 6.9.2023
Zveřejnit do: 6.9.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 6/2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 5.9.2023
Zveřejnit do: 1.1.2024
Oblast: Odbor správy majetku města
Původce: Město Vejprty

Seznam nemovitostí - neznámý vlastník

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.6.2023
Zveřejnit do: 15.7.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Závěrečný účet města Vejprty za rok 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.6.2023
Zveřejnit do: 15.7.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Nařízení města č. 01/2023 upravující organizování dopravy na území města Vejprty

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.6.2023
Zveřejnit do: 16.7.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.6.2023
Zveřejnit do: 29.6.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 4/2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 12.6.2023
Zveřejnit do: 12.8.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh závěrečného účtu Města Vejprty za rok 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.5.2023
Zveřejnit do: 30.6.2024
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - závěrečný účet za rok 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.5.2023
Zveřejnit do: 31.12.2023
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - Rozpočtové opatření č. 1/2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 24.5.2023
Zveřejnit do: 24.5.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 3/2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 24.5.2023
Zveřejnit do: 24.5.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 3.5.2023
Zveřejnit do: 3.5.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 1/2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 3.5.2023
Zveřejnit do: 3.5.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 2/2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 13.4.2023
Zveřejnit do: 31.12.2023
Oblast: Odbor správy majetku města
Původce: Město Vejprty

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy povozu na silnicích II. a III. třídy ve správním území ORP Kadaň od 20.04.2023 do 31.12.2023 z důvodu provádění oprav na komunikacích II. a III. třídy

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.3.2023
Zveřejnit do: 31.12.2025
Oblast: Stavební úřad, životní prostředí
Původce: Město Vejprty

Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 24.2.2023
Zveřejnit do: 12.3.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2023 včetně komentáře

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 6.2.2023
Zveřejnit do: 22.2.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2023, včetně komentáře

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.1.2023
Zveřejnit do: 30.11.2024
Oblast: Ostatní
Původce: Město Vejprty

Oznámení o vyhlášení revize KN

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.12.2022
Zveřejnit do: 8.1.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 7/2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.12.2022
Zveřejnit do: 8.1.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 8/2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.12.2022
Zveřejnit do: 8.1.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtové provizorium na rok 2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.12.2022
Zveřejnit do: 8.1.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Střednědobý výhled rozpočtu Města Vejprty na období 2023 - 2025

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 22.12.2022
Zveřejnit do: 31.12.2023
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - rozpočet na rok 2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.11.2022
Zveřejnit do: 31.12.2023
Oblast: Ostatní
Původce: Město Vejprty

Sazebník úhrad za poskytování informací 2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 15.11.2022
Zveřejnit do: 1.12.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh střednědobého výhledu Města Vejprty na období 2023 -2025

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 15.11.2022
Zveřejnit do: 1.12.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 2.11.2022
Zveřejnit do: 19.11.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 6/2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.10.2022
Zveřejnit do: 31.12.2023
Oblast: Ostatní
Původce: Město Vejprty

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 14.9.2022
Zveřejnit do: 31.12.2025
Oblast: Odbor vnitřních věcí, sociálních věcí, školství
Původce: Město Vejprty

Plán sociálního začleňování Vejprty 2022-2025

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 6.9.2022
Zveřejnit do: 22.9.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 6.9.2022
Zveřejnit do: 22.9.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 4/2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 6.9.2022
Zveřejnit do: 22.9.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 5/2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 19.7.2022
Zveřejnit do: 5.8.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.6.2022
Zveřejnit do: 28.7.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Schválený závěrečný účet města Vejprty za rok 2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.6.2022
Zveřejnit do: 10.8.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Obecně závazná vyhláška, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.6.2022
Zveřejnit do: 10.8.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Obecně závazná vyhláška, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.6.2022
Zveřejnit do: 10.8.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.6.2022
Zveřejnit do: 10.8.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.6.2022
Zveřejnit do: 16.7.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 3/2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 16.6.2022
Zveřejnit do: 2.7.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 13.6.2022
Zveřejnit do: 29.6.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh závěrečného účtu Města Vejprty za rok 2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.4.2022
Zveřejnit do: 17.7.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 2/2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 7.3.2022
Zveřejnit do: 10.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 1/2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 7.3.2022
Zveřejnit do: 10.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Schválený rozpočet města Vejprty na r. 2022 včetně komentáře

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 7.2.2022
Zveřejnit do: 27.2.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.12.2021
Zveřejnit do: 6.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 8/2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.12.2021
Zveřejnit do: 6.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 9/2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.12.2021
Zveřejnit do: 6.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Střednědobý výhled rozpočtu Města Vejprty 2022 - 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.12.2021
Zveřejnit do: 13.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtové provizorium na r. 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 16.12.2021
Zveřejnit do: 1.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 2/2021 o systému odpadového hospodářství

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 16.12.2021
Zveřejnit do: 1.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 19.11.2021
Zveřejnit do: 9.12.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 19.11.2021
Zveřejnit do: 9.12.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 7/2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 19.11.2021
Zveřejnit do: 9.12.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 6/2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 19.11.2021
Zveřejnit do: 6.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Vejprty na období 2022 - 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 19.11.2021
Zveřejnit do: 6.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 11.10.2021
Zveřejnit do: 27.10.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 1/VS/2010/MP

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 21.9.2021
Zveřejnit do: 7.10.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 4/2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 21.9.2021
Zveřejnit do: 7.10.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 5/2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.7.2021
Zveřejnit do: 5.8.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.7.2021
Zveřejnit do: 5.8.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 3/2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 12.7.2021
Zveřejnit do: 12.8.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Schválený závěrečný účet Města Vejprty za rok 2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 8.6.2021
Zveřejnit do: 30.6.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh závěrečného účtu města Vejprty za rok 2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 26.4.2021
Zveřejnit do: 5.8.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 1/2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 26.4.2021
Zveřejnit do: 5.8.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 2/2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.3.2021
Zveřejnit do: 14.4.2060
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2021 včetně komentáře

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 8.2.2021
Zveřejnit do: 26.2.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.1.2021
Zveřejnit do: 5.2.2050
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

Odmítnutí žádosti o informace ze dne 8.1.2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 22.12.2020
Zveřejnit do: 14.5.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 8/2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 22.12.2020
Zveřejnit do: 14.5.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 9/2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 22.12.2020
Zveřejnit do: 19.5.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.12.2020
Zveřejnit do: 2.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.12.2020
Zveřejnit do: 31.3.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtové provizorium na rok 2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.12.2020
Zveřejnit do: 14.5.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Střednědobý výhled rozpočtu Města Vejprty na období 2021 - 2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.11.2020
Zveřejnit do: 31.3.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtového provizoria Města Vejprty na rok 2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.11.2020
Zveřejnit do: 14.5.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Vejprty na období 2021 - 2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 9.11.2020
Zveřejnit do: 12.12.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna číslo 7/2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 9.11.2020
Zveřejnit do: 12.12.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna číslo 6/2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 18.9.2020
Zveřejnit do: 25.10.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 4/2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 18.9.2020
Zveřejnit do: 25.10.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 5/2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 22.7.2020
Zveřejnit do: 25.10.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 3/2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 15.7.2020
Zveřejnit do: 22.11.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 3.7.2020
Zveřejnit do: 19.7.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Závěrečný účet města Vejprty za rok 2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.6.2020
Zveřejnit do: 4.7.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 1/2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.6.2020
Zveřejnit do: 4.7.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 2/2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 8.6.2020
Zveřejnit do: 8.8.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh závěrečného účtu Města Vejprty za rok 2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.3.2020
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 10.2.2020
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 14.1.2020
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 8.1.2020
Zveřejnit do: 15.5.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 7/2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 8.1.2020
Zveřejnit do: 15.5.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 8/2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.12.2019
Zveřejnit do: 22.11.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 13.12.2019
Zveřejnit do: 22.5.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtové provizorium na rok 2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 13.12.2019
Zveřejnit do: 22.5.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Střednědobý výhled rozpočtu Města Vejprty na období 2020 - 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 13.12.2019
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 13.12.2019
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 13.12.2019
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 18.11.2019
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh střednědobého výhledu města Vejprty na období 2020 - 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 18.11.2019
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 6/2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 18.11.2019
Zveřejnit do: 22.5.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtového provizoria Města Vejprty na rok 2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 4.11.2019
Zveřejnit do: 31.12.2023
Oblast: VSOZČ
Původce: Město Vejprty

VSOZČ - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.9.2019
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 5/2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.9.2019
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 4/2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.7.2019
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 3/2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 3.7.2019
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Závěrečný účet Města Vejprty za rok 2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 1.7.2019
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

Závěrečný účet SOV 2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 27.6.2019
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 1/2019, o omezení hlučných činností

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 10.6.2019
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.5.2019
Zveřejnit do: 22.11.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 21.5.2019
Zveřejnit do: 22.11.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 14.5.2019
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 1/2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 14.5.2019
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 2/2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 14.3.2019
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 4.2.2019
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Střednědobý výhled rozpočtu Města Vejprty na období 2019 - 2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 7/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 8/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 9/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 27.11.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Vejprty na období 2019 - 2021

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 14.11.2018
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - Návrh rozpočtu na rok 2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 14.11.2018
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - návrh rozpočtového opatření č. 1/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 19.10.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 6/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 24.9.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 5/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 24.9.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 4/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 24.7.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Závěrečný účet Města Vejprty za rok 2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 24.7.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 3/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 24.7.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 2/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 3.7.2018
Zveřejnit do: 22.11.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.6.2018
Zveřejnit do: 22.11.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 11.6.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh závěrečného účtu Města Vejprty za rok 2017 položka

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 29.5.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 1/2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.4.2018
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - závěrečný účet za rok 2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 22.3.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Schválený rozpočet města Vejprty na rok 2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 12.2.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 12.1.2018
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 6/2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 28.12.2017
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtové provizorium na rok 2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 28.12.2017
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 21.12.2017
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - schválený rozpočet na rok 2018

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 28.11.2017
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2018 - 2020

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 22.11.2017
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 5/2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 27.9.2017
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 4/2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 21.7.2017
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - střednědobý výhled na období 2018 - 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 4.7.2017
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Schválený závěrečný účet za rok 2016

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 4.7.2017
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 3/2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 12.6.2017
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 1.6.2017
Zveřejnit do: 22.11.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 31.5.2017
Zveřejnit do: 22.11.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 25.5.2017
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - rozpočtový výhled na období 2018 - 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 15.5.2017
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 2/2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 15.5.2017
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Hospodaření - Rozpočtová opatření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtová změna č. 1/2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 16.3.2017
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Rozpočtový výhled na období 2016 - 2019

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 28.2.2017
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Schválený rozpočet na rok 2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 6.2.2017
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Hospodaření
Původce: Město Vejprty

Návrh rozpočtu na rok 2017

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 11.1.2017
Zveřejnit do: 8.4.2050
Oblast: Odbor správy bytového fondu
Původce: Město Vejprty

Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla k vytápění, nákladů na přípravu a dodávku teplé vody a nákladů na dodávku studené vody

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.9.2016
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 1/2016, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o zkrácení doby nočního klidu ve výjimečných případech

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 21.6.2016
Zveřejnit do: 22.11.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2016

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 7.6.2016
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - Závěrečný účet za rok 2015

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 10.5.2016
Zveřejnit do: 6.11.2050
Oblast: Veřejnoprávní smlouvy
Původce: Město Vejprty

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2016

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 25.5.2015
Zveřejnit do: 4.4.2050
Oblast: Svazek obcí Vejprtska
Původce: Město Vejprty

SOV - závěrečný účet za rok 2014

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 26.9.2014
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 4/2014, Požární řád

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 27.6.2014
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 3/2014, O zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 27.6.2014
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 2/2014, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 1.11.2012
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 4/2012, o zákazu rozdělávání a udržování otevřených ohňů

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 1.11.2012
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 3/2012 o zákazu nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 31.5.2010
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 3/2010 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 1.4.2010
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se zřizuje městská policie ve Vejprtech

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 3.11.2009
Zveřejnit do: 28.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Nařízení města č. 3/2009 kterým se vymezují se úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajiš­ťuje sjízdnost a schůdnost a kterým se upravuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 5.2.2008
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č.1/2008, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 25.10.2007
Zveřejnit do: 27.1.2050
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Město Vejprty

Vyhláška č. 4/2007, kterou se zřizuje městská policie ve Vejprtech

Připojené dokumenty: