Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Počasí

Počasí dnes:

4. 4. 2020

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 1 až -3°C.

Odkazy

 http://www.czechpoint.cz/web/index.php


logomaska

.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 527
TÝDEN: 3937
CELKEM: 888258

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zastupitelstvo

Organizační zařazení

Město Vejprty

Hlavní adresa

Tylova 870 / 6
43191 Vejprty

Nejvyšším orgánem města ve věci samostatné působnosti je  15ti  členné  zastupitelstvo města

Zastupitelstvu města je vyhrazeno :
a)schvalovat program rozvoje obce,
b)schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
c)schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města,
d)zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,
e)zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
f)rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
g)delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) Zákona o obcích na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
h)navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
i)vydávat obecně závazné vyhlášky města
j)rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k)navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,
l)stanovit počet členů rady města
m)volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarostu a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce
n)určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
o)zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
p)volit starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
q)stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
r)zřizovat a rušit městskou policii,
s)rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
t)rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
u)udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,
v)stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města,
w)rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů,

V majetkoprávních úkonech je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat  o :
a)nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města
b)poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c)poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d)uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
e)peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f)vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000,- Kč,
g)zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000,- Kč,
h)dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i)postoupení pohledávky vyšší než 20 000,- Kč,
j)uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
k)zastavení nemovitých věcí
l)emise komunálních obligací.

Zastupitelstvo města si může vyhradit další pravomoci, nejsou-li vyhrazeny jinému orgánu města.

Záměr města prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu města vyvěšením na úřední desce městského úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může město též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud město záměr nezveřejní je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. Toto se nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku města na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené městem.

Jednání zastupitelstva města jsou veřejná.

1. řádné jednání Zastupitelstva města dne 26. února 2020

6. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 11.12.2019

5. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 23.10.2019

4. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 28.08.2019

3. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 26. června 2019

2. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 24. dubna 2019

1. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 20. února 2019

1. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 12. prosince 2018

Ustavující zasedání Zastupitelstva města dne 5. listopadu 2018

5. řádné jednání Zastupitelstva města dne 26. září 2018

4. řádné jednání Zastupitelstva města dne 29. srpna 2018

3. řádné jednání Zastupitelstva města dne 28. června 2018

2. řádné jednání Zastupitelstva města dne 2. května 2018

1. řádné jednání Zastupitelstva města dne 28. února 2018

6. řádné jednání Zastupitelstva města dne 13. prosince 2017

5. řádné jednání Zastupitelstva města dne 25. října 2017

4. řádné jednání Zastupitelstva města dne 30. srpna 2017

3. řádné jednání Zastupitelstva města dne 28. června 2017

2. řádné jednání Zastupitelstva města dne 27. dubna 2017

1. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 22. února 2017

6. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 21. prosince 2016

5. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 26. října 2016

4. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 31. srpna 2016

3. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 29. června 2016

2. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 27. dubna 2016

1. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 24. února 2016

7. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 16. prosince 2015

6. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 21. října 2015

Mimořádné zasedání dne 7. září 2015

5. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 26. srpna 2015

4. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 24. června 2015

3. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 24.dubna 2015

2. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 26.února 2015

1. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 11. prosince 2014

Ustavující zasedání dne 10. listopadu 2014

4. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 25. září 2014

3. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 26. června 2014

2. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 24. dubna 2014

1. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 27. února 2014

6. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 12. prosince 2013

5. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 24. října 2013

4. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 29. srpna 2013

3. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 27. června 2013

2. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 11. dubna 2013

1. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 21. února 2013

7. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 13. prosince 2012

6. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 1. listopadu 2012

5. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 28. srpna 2012

4. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 28. června 2012

3. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 31. května 2012

2. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 29. března 2012

1. řádné zasedání Zastupitelstva města dne 23.února 2012

11. řádné zasedání dne 15. prosince 2011

10. řádné zasedání dne 24. listopadu 2011

9. řádné zasedání dne 27. října 2011

8. řádné zasedání dne 29. září 2011

7. řádné zasedání dne 25. srpna 2011

Mimořádné zasedání dne 4. sprna 2011

6. řádné zasedání dne 30. června 2011

5. řádné zasedání dne 26. května 2011

4. řádné zasedání dne 28. dubna 2011

3. řádné zasedání dne 31. března 2011

2. řádné zasedání dne 24. února 2011

1. řádné zasedání dne 27. ledna 2011

1. řádné zasedání dne 16. prosince 2010

Ustavující zasedání dne 11. listopadu 2010

8. řádné zasedání dne 30. září 2010

7. řádné zasedání dne 26. srpna 2010

Mimořádné zasedání dne 28. července 2010

6. řádné zasedání dne 24. června 2010

5. řádné zasedání dne 27. května 2010

4. řádné zasedání dne 25. dubna 2010

3. řádné zasedání dne 1. dubna 2010

2. řádné zasedání dne 25. února 2010

1. řádné zasedání dne 28. ledna 2010

11. řádné zasedání dne 17. prosince 2009

10. řádné zasedání dne 26. listopadu 2009

9. řádné zasedání dne 29. října 2009

8. řádné zasedání dne 24. září 2009

Mimořádné zasedání dne 21. září 2009

7. řádné zasedání dne 27. srpna 2009

Mimořádné zasedání dne 17. srpna 2009

6. řádné zasedání dne 25. června 2009

5. řádné zasedání dne 28. května 2009

4. řádné zasedání dne 30. dubna 2009

3. řádné zasedání dne 26. března 2009

2. řádné zasedání dne 26. února 2009

1. řádné zasedání dne 29. ledna 2009

11. řádné zasedání dne 18. prosince 2008

10. řádné zasedání dne 30. listopadu 2008

9. řádné zasedání dne 30. října 2008

Mimořádné zasedání dne 9. října 2008

8. řádné zasedání dne 25. září 2008

7. řádné zasedání dne 28. srpna 2008

6. řádné zasedání dne 26. června 2008

5. řádné zasedání dne 29. května 2008

4. řádné zasedání dne 24. dubna 2008

3. řádné zasedání dne 27. března 2008

2. řádné zasedání dne 28. února 2008

1. řádné zasedání dne 31. ledna 2008

11. řádné zasedání dne 20. prosince 2007

10. řádné zasedání dne 22. listopadu 2007

9. řádné zasedání dne 25. října 2007

8. řádné zasedání dne 27. září 2007

7. řádné zasedání dne 30. srpna 2007

6. řádné zasedání dne 28. června 2007

5. řádné zasedání dne 31. května 2007

4. řádné zasedání dne 26. dubna 2007

3. řádné zasedání dne 29. března 2007

2. řádné zasedání dne 1. března 2007

1. řádné zasedání dne 18. ledna 2007

2. řádné zasedání dne 21. prosince 2006

I. řádné zasedání dne 30. listopadu 2006

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 2. listopadu 2006

7. řádné zasedání dne 5. října 2006

6. řádné zasedání dne 31. srpna 2006

5. řádné zasedání dne 29. června 2006

4. řádné zasedání dne 25. května 2006

3. řádné zasedání dne 13. dubna 2006

2. řádné zasedání dne 23. února 2006

1. řádné zasedání dne 26. ledna 2006