Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

    PODPORA Vejprty – rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ

,

  • Reg. č. projektu
  • CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004619

 

Už zase v jednom kole..


Nový školní rok je v plném proudu. Rodiče i děti se znovu dostávají do pravidelného režimu. Děti si
zvykají zase ráno dřív vstát a přijít včas na vyučování. Odpoledne už nejsou tak volná jako
o prázdninách. Začaly pravidelné kroužky, je třeba psát domácí úkoly, něco se naučit nebo
zopakovat..prostě jsme všichni už zase v jednom kole.
A se všemi školními povinnostmi přicházejí někdy i problémy. S učením, s přípravou do školy, se
vztahy mezi dětmi ve třídě. K tomu, abychom vše zvládli, jak my, rodiče, tak především naše děti, je
třeba, aby fungovala spolupráce – škola – rodiče – děti a případně další poradenské instituce.
Jádro řešení je však v naší škole a v jejím konceptu společného proinkluzivního vzdělávání.
Jelikož inkluze je stále opředena řadou mýtů a předsudků, přinášíme pár osvětlujících informací.
Zdrojem je web Národního institutu dalšího vzdělávání www.inkluzevpraxi.cz.
Co je to „ta inkluze“?
„Agátě se rozvádějí rodiče a místo jedniček dostává ve škole najednou čtyřky i pětky. Nikita se právě
přistěhoval a neumí ještě dobře česky. Míša se špatně soustředí a chvíli neposedí. Dorotka je
pomalejší ve čtení i psaní, pletou se jí písmenka. Tomáš se nudí, nechápe vlastně jen to, proč se jeho
spolužáci pořád dokola ptají na banality. Tobiáš chodí do školy rád, je tam sranda, hlavně když
nechybí šprt Kryštof – vždycky když se bojí, zrudne a začne koktat...“
Vztahy ve třídě jsou různorodé a komplikované, stejně jako její složení. Každé dítě si zaslouží
individuální přístup. To jako rodiče určitě vítáte. Zároveň musí učitel vzdělávat celou třídu s jejími
rozmanitostmi.
Díky inkluzi k tomu má nástroje ve formě podpůrných opatření. Pro zjednodušení si pod tím můžete
představit různé pomůcky, které umožňují podpořit každého žáka v oblastech, kde to potřebuje a
v čase, kdy to potřebuje. Pro ty, kteří si zjednodušují pohled na inkluzi na začleňování žáků s různými
hendikepy, musím zdůraznit, že podpora se týká i mimořádně nadaných dětí.
Takže shrnuto do jedné věty:
Inkluzivním (společným) vzděláváním nazýváme způsob vzdělávání, který dbá na maximální rozvoj
každého žáka s ohledem na jeho individuální potřeby a specifika.
Inkluze znamená změna přístupu k dětem.
Například Míšu mohu vnímat jako „zlobivého, otravného“. Pokud si ale uvědomím, že trpí vrozenou
poruchou pozornosti a chování (ADHD), mohu se o této poruše dozvědět více a Míšovi pomoci lépe
zvládnout výuku. Takový přístup by měl zároveň ukázat ostatním dětem ve třídě, že Míša není jenom
„ten zlobivý, problémový kluk“, ale že i něco umí a je v něčem dobrý.
Péče o dobré vztahy mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem podmiňuje, zda bude inkluze úspěšná.
Zároveň jde o způsob, jak předcházet šikaně a jiným patologickým jevům.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

S prvním školním dnem byl ve Vejprtech zahájen projekt PODPORA_VEJPRTY. Projekt je realizován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a finančně podpořen Evropskými strukturálními a investičními fondy, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem obce Vejprty.
Projekt navazuje na Strategický plán sociálního začleňování 2016 -2018, Klášterec na Ohří, Vejprty a na jeho přílohu Místní plán inkluze pro Vejprty (2016 -2018). 
Cílem projektu je naplnit zmíněný Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání, a to prostřednictvím aktivit, které jsou zaměřeny na žáky základní školy, na děti v mateřské školce, na děti, které se na vstup do školky připravují, ale i na širokou veřejnost ve městě. 
Věříme, že projekt pomůže občanům Vejprt nejen pochopit smysl inkluze ve vzdělávání, ale pomůže  našim dětem získat rovný přístup ke vzdělávání tak, aby byly úspěšné nejen ve škole, ale především v jejich dalším životě.