Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Počasí

Počasí dnes:

15. 12. 2019

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 5 až 1°C.

Odkazy

 http://www.czechpoint.cz/web/index.php


logomaska

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 662
TÝDEN: 5090
CELKEM: 806839

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zastupitelstvo

Organizační zařazení

Město Vejprty

Hlavní adresa

Tylova 870 / 6
43191 Vejprty

Nejvyšším orgánem města ve věci samostatné působnosti je  15ti  členné  zastupitelstvo města

Zastupitelstvu města je vyhrazeno :
a)schvalovat program rozvoje obce,
b)schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
c)schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města,
d)zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,
e)zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
f)rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
g)delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) Zákona o obcích na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
h)navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
i)vydávat obecně závazné vyhlášky města
j)rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k)navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,
l)stanovit počet členů rady města
m)volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarostu a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce
n)určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
o)zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
p)volit starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
q)stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
r)zřizovat a rušit městskou policii,
s)rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
t)rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
u)udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,
v)stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města,
w)rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů,

V majetkoprávních úkonech je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat  o :
a)nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města
b)poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c)poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d)uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
e)peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f)vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000,- Kč,
g)zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000,- Kč,
h)dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i)postoupení pohledávky vyšší než 20 000,- Kč,
j)uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
k)zastavení nemovitých věcí
l)emise komunálních obligací.

Zastupitelstvo města si může vyhradit další pravomoci, nejsou-li vyhrazeny jinému orgánu města.

Záměr města prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu města vyvěšením na úřední desce městského úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může město též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud město záměr nezveřejní je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. Toto se nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku města na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené městem.

Jednání zastupitelstva města jsou veřejná.